Atamızın ebedi İstirahatgâhı

SORUMLULUK

Gazi, melekette yapılan işlerden söz eden bir zatın: –”Paşam, halk bütün bu iyi şeyleri sizin eserinizdir diyor” sözüne karşı: -Evet; halk bütün iyiliği benden bildiği gibi, bütün fenalıkları bana yüklüyor” buyurmuştur. ARIBURNU, AGE, S:313

Diğer Anektodlar

ÇANAKKALE KAHRAMANI

Kasım 1918: Yıldırım orduları grubu komutanlığından çekilip İstanbul’a geldiği zamani ilk defa, o’nu meclisi mabusanda görmüştüm.İzzet Paşa kabinesi çekilmiş, yerine Damat Ferit gelmişti.Ahmaklığı mı hainliğinden, yoksa hainliğimi ahmaklığından daha üstün olduğunu saptamak kolay olmayan kozmopolit tatlısu frengi ruhlu sadrazam mütareke hümlerinin çiğnenmesine ses çıkartmak şöyle dursun, galip devletleri buna adeta kışkırtıyordu.Meclis, ümitsizlik ve tefrika içinde […]

Diğer Anektodlar

ATATÜRK VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Atatürk anlatıyor: -” Ben birinci dünya savaşında müttefiklerimiz için iyi sonuç vereceğine güvenmiyordum.Fakat olup bittikten sonra bulunduğum cephelerde savaşı başarıyla ulaştırmaya çalıştım.Diğer cephelerde ise sanki tersine yarışma vardı.Başkomutan vekili her hareketinde bir ordu gibi… O ve arkadaşları daha evvel türk milletini ve ordusunu olağan dışı bir duruma sokmuşlardı. Bu anlaşılmaz durum ordunun yabancı askeri kurulun […]

Diğer Anektodlar

İNSAN SEVGİSİ

İçişleri bakanı Şükrü Kaya, Çanakkale bölgesini denetlemeye giderken Atatürk şöyle diyor: -Çanakkale’yi ziyaret ettiğin zaman aziz şehitlerimizide ziyaret edeceksin.Bu görevi yapacağına kuşkum yok.Yalnız asıl bir nutuk söyleyeceksin! Ben söyleyeyim; burada yatan aziz şehirlerimiz sizi, saygı ile anıyoruz,diyeceksin.Mehmetçik anıtının başında hat ve huzur içinde yatınız, diyeceksin.Siz, olmasaydınız, siz göğsünüzü çelik kalelere siper etmeseydiniz, bu boğazlar aşılır, […]

Diğer Anektodlar

ATATÜRK VE MACERA

Milli mücadele henüz bitmiş, ordularımız meriç ısnırına dayanmıştı.Çankaya’da oturuyorduk.Atatürk’ün Selanik’te çocukluk arkadaşı Nuri Conker dedi ki: -”Paşam ne duruyorsun? Herşey elinizde.Selanik’teki eviniz boş duruyor.Bir sözünüzle orada oturabilirsiniz; size kim engel olabilir?” Atatürk, hepimizin yüzüne baktı ve şunalrı söyledi: -”Böyle bir hareket bütün Avrupa’yı aleyhimize birleşmeye sevkeder.Büyük bir mücadele iyi bir biçimde sona erdi.Tehlikeli bir maceraya […]

Diğer Anektodlar

HAYIR KARINI BOŞAYAMAZSIN

Atatük, özel hayatının bütün tesadüflerinde kadına cemiyet içinde layık olduğu önemin verilmesini istemişti.Bunun bir çok örnekleri vardır. Anlatacağımız olayın kahramanlarından bazıları yaşamakta olduğundan ve Atatürk’ün özel hayatına dair yazılarda isimlerinden çok, olayların ehemmiyeti olduğundan, biz isimleri rumuz olarak kaydetmeyi münasip görüyoruz. Atatürk’ün kocasını tanıdığı bir bayan birgün: -Paşam, dedi, kocam beni boşuyor.Bu yaştan sonra, yetişmiş […]

Diğer Anektodlar

ATA. “MERHABA ASKER!“ İ NE ZAMAN SÖYLEDİ?.

Atatürk’ün Selanik’te kolağası buluntuğu sıralarda geçen bir hatıra anlatacağız.Yalnız, bu hatıraya başlamadan önce, bir noktaya ehemmiyetle değinmek istiyoruz.Aatürk, uluorta tesadüflerle değil, bütün hayatını bu memleketin ve bu milletin hürriyetine vakfederek yıllar ve yıllarca mücadele ettikten sonra Türkiye’yi bugünkü uygar düzeye ulaştırmıştır.Anlatacağımız çok kıymetli hatıra, bunun en canlı örneğidir. Bu olayı, milli mücadelede emsalsiz hizmetleri geçmiş […]

Diğer Anektodlar

BÖYLE GEÇİLİR

İngilizler Çanakkalede anafartalar grubunu maplup edip de cepheyi sökemeyince yeni bir harekete giriştiler, bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için kireç tepeyi tutmak lazımdıİ halbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altında tutuluyordu.Her an otuz sekizlik gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı altüst ediyor; ölüm saçıyordu; bir insanın değil, kuşun […]

Diğer Anektodlar

AFFETMEYİ SEVERDİ

Amasya’da bulunduğu sırada bir aralık milli emellere muhalefet yolunu tutmuş bulunan eski paşalardan biri birgün Ankara’da beni ziyaret etti.Mustafa Kemal’in kendisini affetmesini istiyordu.Bunun için de benim yardımımı ricaya gelmişti.Müracatını Atatürk’e arz ettim. Evvela ziyareti kabul etmek istemedi.Hatta: -Nasıl?!. . O adam hala serbest mi dolaşıyor? Diye sordu. -Serbest dolaşıyor olmalı ki, huzurunuza çıkmak cesaretini göstermiş! […]

Diğer Anektodlar

GENERALLE ASKER BİRDİR!..

 Atatürk, Sümerbank dokuma fabrikasının açılış töreninde hazır bulunduktan sonra manevra sahasına hareket etmişti. Yolda bir sel yatağına saplanmış olan top arabasının tekerleklerini bataklıktan çıkarmaya uğraşanlar arasında bir generalin bulunduğunu görünce, kendisine sonsuz takdirlerini bildirdiler.Ve iltifatlarda bulundular. Daha sonra, ”Maviler” tarafına ait bir tank birliğinin yaptığı hücum sırasında ”Pembeler” den bir askerin ansızın siperinden fırlayarak tanklardan […]

Diğer Anektodlar