Anektodlarla ATATÜRK

MİLLİYETÇİLİĞİ

 Yıl 1920: Ankara Rafet (Bele) ve kurmay binbaşı Salih (Omurtak) ile beraber olmak üzere, Konya’dan gelen bütün heyet, akşam treni ile hareket ediyoruz.Öğleden sonra millet bahçesinde oturmakta olan Mustafa Kemal’e Allahaısmarladık demeye gittim; yanına oturttu ve görevimden çekilmemi iyi karşılamadığını, bu sıralarda Konya’da bulunmaklığımın faydalı olacağını, İsmet (İnönü), çevreyi tenıyıncaya kadar orada kalarak kendisine yardım […]

İnkılaplar Üzerine Olanlar

TÜRKİYE’YE KİN YAKIŞMAZ!..

İstanbul’un işgali yıllarında bir Türk okulunu gezen Fransız generallerinden M.Bramon,Bir kızımınızın yaptığı elişini beğenmişti.General bunu almak arzusu göstermesi üzerine elişinin sahibine öğretmen armağan edilmesi için teklifte bulunmuş ve öğrenci buna son derece sinirli: -Hayır, bir çöp bile vermem!.. demek suretiyle şiddetli reddetmişti. Aradan yılalr geçtikten sonra aynı okula Atatürk gelmiş, aynı öğrenci bu kez düşman […]

Vatan Millet Sevgisi İle Milletine Güveni Üzerine Olanlar

KİMSE ONUN KADAR GÜZEL ALLAH DİYEMEZ

Din konusunda Atatürk’ün tam anlamıyla laik olduğu söylenebilir.Kimsenin inancına karışmaz, dindar kişilere saygı gösterir,yobazlara, softalara çok kızar, din kavramının sömürülmesine izin vermezdi.Allah ve Peygamber konuları, Atatürk’ün yanında tartışma konusu yapılamazdı.Bir gece sofrada Peygamberleri küçültür şekilde konuşmalar yapılıyordu.Atatürk, bu konuşmalardan sıkıldığını belli etti. Elini masaya indirerek: –Bu bahsi kapatın.. Peygamberleri küçültmek isterseniz, kendiniz küçülürsünüz dedi. Atatürk […]

Dini Konular Üzerine Olanlar

MİLLETE GÜVENİ

Bir gün Mısır’da bağımsızlık davası için çalışan liderlerden biri, Mustafa Kemal’i görmeye gelmişti, kendisine; -Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz? Diye sordu. Olabilecek birşey değildi ama, insan yoklamalarını pek seven Mustafa Kemal; -Yarım milyonun bu uğurda ölür mü? Diye sordu. Adamcağız yüzüme bakakaldı: -Fakat paşa hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz […]

Vatan Millet Sevgisi İle Milletine Güveni Üzerine Olanlar

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMA

Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu.Kalabalık bir halk kitlesi iskelede etrafını çevirmiş bulunmakta idi.Bir kadının, elinde bir kağıtla Atatürk’e yaklaştığı görüldü.Zayıf bir kadındı.Ata’nın yolunu keserek titrek bir sesle: ”Beni tanıdın mı oğul?” Dedi.. ”Ben sizin Selanik’te komşunuzdum.Bir oğlum var; devlet demir yollarına girmek istiyor.Siz onu alsınlar dediniz.Fakat müdür dinlemedi.Oğlumu işe almamış..Ne olur bir kerede siz […]

İnkılaplar Üzerine Olanlar

BİS, BİS!…

Atatürk’le Mussolini’nin arası malum!.. İkinci dünya savaşı’nın ”Sinir harbi” dediğimiz söz hücumları Mussolininin baş silahı. İtalyan dikdatörü, o sırada yine bir nutuk söyleyerek sinirlerimizi bozmak istemişti.Atatürk, buna fiili bile cevap mahiyetinde, Antalya’ya bir seyehat hazırladı. Yolada otomobiller, güzel bir yerde mola verdiler.Atatürk, kulağına akseden bir türküyle ilgilendi.Etrafını aradılar.bunu bir çoban söylüyordu. Çobanı getirdiler.Atatürk: -Türküyü sen […]

Vatan Millet Sevgisi İle Milletine Güveni Üzerine Olanlar

ATATÜRK’ÜN DİNDARLIĞI

Atatürk’ün dindarlığı oteden beri tartışma konusudur ve halada sürüp gitmektedir.Atatürk’ün büyük bir isabetle tekkeleri, medreseleri kapattırması, gericilere aman vermemesi bu söylentilerin çıkmasına sebep olmaktadır. Halbuki Atatürk dinine son derece bağlı bir insandı.İşte bunun tipik bir misalini Sabiha Gökçen şöyle naklediyor: -10-11 yaşında idim.Bursa’daki evimiz Atatürk’ün köşküne çok yakındı.Bir gün Atatürk Bursa’yı şereflendirmiş,köşkün bahçesinde dolaşıyordu, bende […]

Dini Konular Üzerine Olanlar

SİLAHIN, ORDUN, PARAN VAR MI?

Birinci dünya harbi yenilgisinden sonra öz yurdun kurtuluşu için mücadeleye atıldığı zaman o’na ”Silahın, ordun, paran var mı?” diye soranlar olmuştu.Eşsiz kahraman; bu zayıf iradeli ve kısa görüşlülere şu cevabı vermişti: ”Paramız olacak, silahımız olacak, ordumuz olacak, savaşacağız ve muzaffer olacağız.” Bu seferde, ”devletin bünyesini yaşatmak için, harice baş vurmaksızın, memleketin gelir kaynakları ile idaresini […]

Vatan Millet Sevgisi İle Milletine Güveni Üzerine Olanlar

BEN MUHAKKAK ERKANI HARP OLACAĞIM.

Üçüncü sınıf kalabalıktı.Bunlardan ancak, pek az bir kısmı harp akademisi’ne girebilecekti.Geri kalanlar tayin edildikleri kıtalara dağıtılacaktı. Mustafa Kemal, muhakkak kurmay subay olacağına inanıyordu.Bir gün; -Ya erkan-ı harp olamazsan, ne yaparsın_ Diye yarı ciddi, yarı şaka takılan sınıf arkadaşımız Arif’i derhal susturmuştu: -Seni bilmiyorum, fakat ben muhakkak, erkanı harp olacağım. Mustafa Kemal kurmay oldu.Arif, mümtaz yüzbaşı […]

Kararlılık Üzerine Olanlar