All posts by: hmorko

About hmorko

Hilafetin Kaldırılması

Hilafeti Kaldırmanın Zamanıda Gelmişti Saygıdeğer Efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz konusu ettirmiş olan Halife’ye ve hilâfet’e bir defa daha dokunacağım. 1924 yılı başında, büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyununu İzmir’de yapacaktık. Bu münasebetle 1924 yılının Ocak ayı başında, İzmir’e gittim. Orada iki ay kadar kaldım. Hilâfet’in […]

Atatürk

Cumhuriyete Karşı İç Muhalefet, Paşalar Mücadelesi Ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı

Başarısızlığa Uğratılan Büyük Bir Komplo Şimdi, saygıdeğer Efendiler, isterseniz, size, büyük bir “komplo” konusunda bilgi vereyim. 1924 yılı Ekiminin 26′ ncı günü, geç vakit, Birinci Ordu Müfettişi’nin Müfettişlikten istifa ettiği bildirildi. Müfettiş Paşa’nın, Genelkurmay Başkanlığı’na verdiği istifa yazısı şudur : Genelkurmay Başkanlığına Bir yıllık ordu müfettişliğim boyunca, gerek teftişlerim sonunda verdiğim raporların ve gerekse ordumuzun […]

Atatürk

Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet

Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin […]

Atatürk

Rapor

Rapor 5 Ocak 1983 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Sayın Cumhur­başkanı’nın Başkanlığında toplanan Milli Komite’nin aldığı kararlardan 7’ncisinde “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun”, herkesin anlayacağı bugünkü yazı diline çevrilerek basımı uygun görülmüş, ancak redaksiyon için yeni­den teşkil edilecek inceleme hey’etine genç öğrencilerden iki kişinin de katılması enıredilmiştir. Bu karar doğrultusunda, bağlı oldukları kurum ve kuruluşları tem­sil etmek üzere; Milli […]

Atatürk

Haritalar

Haritalar 14/15/1919’da Osmanlı Ordusunun Durumu   Sevr Anlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması       İnönü Muharebelerinde İki Tarafın Durumu   Sakarya Meydan Muharebesi                                       Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti Haritası  

Atatürk