Anitkabir

Nisan 4, 2015

REŞİD GALİP’İN KAFA TUTMASI

Dolmabahçe sarayında, bir akşam dr. Reşit Galip Merhum, maarif meselelerini tenkit ederken, milli eğitim bakanı Esat Bey hakkında biraz sert bir lisan kullanıyor.Atatürk:

-Reşit galip, Esat Bey benim hocamdır.Soframda hocam hakkında böyle konuşmanı istemem.

Deyince Reşit Galip tereddütsüz:

-Burası sizin değil, milletin sofrasıdır.Vakız biz saraydayız ama, hocanız sultan hocası değildir.Cumhuriyette tenkit serbesttir, diye başlayınca Atatürk:

-Sofradan kalk! Emrini veriyor.Reşat galip hiç aldırmayınca, Ata:

-O halde ben kalkarım, diye sofrayı terk ediyor.Sofradakiler de dağılmaya hazırlanırken, yaver şu emri getiriyor:

Cumhurbaşkanı hazretleri kendileri varmış gibi sofranın devamını rica ediyorlar.

Ertesi sabah Reşit Galip, Ankara’ya hareket ediyor.Fakat aradan çok geçmeden milli eğitim bakanı oluyor.

BANOĞLU, AGE, S:235

Diğer Anektodlar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.